Rekisteri-, tietosuojaseloste ja tietosuoja

Tässä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. Tarkemmat evästekäytäntöön liittyvät tiedot löydät täältä.

Rekisterinpitäjä

Caareva (Y-tunnus 3195066-6)
Kaarenkyläntie 296
07220 Kaarenkylä

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anssi Laaksonen
Puhelin: 040 018 8863
Sähköposti: anssi.laaksonen@caareva.fi

Rekisterin nimi

Caarevan asiakasrekisteri
 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Caarevan asiakkaaksi tai ostanut tuotteita osoitteesta www.caareva.fi :n yhteyteen luodusta verkkokaupasta.
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Caarevan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen.
Caarevalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kirjallisesti, anssi.laaksonen@caareva.fi

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot.

 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Caarevan ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole Caarevan tai sen yhteistyökumppaneiden teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteriä pääsee tarkastelemaan vain rekisterin pitäjä. Järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoin.
 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Caareva ei tarkista asiakkaan tai kumppanin antamien tietojen oikeellisuutta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle riittävän yksilöidysti. Korjaamispyynnössä on ilmoitettava rekisteröidyn nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot

Evästeet ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille
Caareva käyttää sivuilla evästeitä kävijämäärien ja liikenteen lähteiden tarkastelua varten sekä tuotteiden ja palvelujen käyttöasteen arvioimiseksi ja sivuston palvelujen kehittämiseen. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja eikä näitä tietoja yhdistetä käyttäjään.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla anssi.laaksonen@caareva,fi
Pidätämme oikeuden tämän selosteen päivittämiseen ja mahdollisiin muutoksiin. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät täältä.